Płaskorzeźba 2014
papier, technika własna
ceramika

8
płaskorzeźba2
płąskorzeźba3